In de loop der jaren werden een behoorlijk aantal jongen getest door hokken in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Ierland, Polen en Italië. En uit nagenoeg alle windstreken werden fantastische referenties ontvangen. Met rechtstreekse duiven van ons hok werden Teletekstvermeldingen, Afdelingsoverwinningen, Asduiftitels en diverse 1e prijzen behaald. Daar zijn wij bijzonder trots op. Onderstaand een overzicht van de meest in het oog springende referenties die we mochten ontvangen.